Pridružite se ekipi RIMSKIH TERM in z nami ustvarjajte zgodbe dobrega počutja in ekskluzivnih doživetij.

Se želite zaposliti v unikatnem in ustvarjalnem okolju? Imate pozitiven odnos do dela, ste urejeni, vestni, marljivi z občutkom odgovornosti in timskega dela?
Smo hitrorastoče podjetje, sledimo tradiciji kakovosti in profesionalnosti v izvedbi storitev ter odnosa, ki je odraz kvalitetne turistične ponudbe.

VODJA VZDRŽEVANJA m/ž

Opis delovnega mesta

 • dnevno usklajevanje tekočih vzdrževalnih aktivnosti,
 • organizacija periodnih servisnih pregledov, vzdrževanja in čiščenja strojev ter delovne opreme,
 • skrb za nenehne izboljšave dela in delovnega procesa ter upravljanje učinkovitosti,
 • skrb za optimalno razporejanje, evidenco ur in izrabo letnega dopusta zaposlenih,
 • sodelovanje pri pripravi in izvajanje letnega poslovnega načrta,
 • uvajanje, poučevanje, vodenje, razporejanje, nadzor in ocenjevanje podrejenih (vzdrževalcev in hišnikov),
 • sodelovanje pri pripravi letnega načrta investicij, amortizacijskih zamenjav, izobraževanja,
 • nadzor nad brezhibnim obratovanjem objekta in naprav,
 • odgovornost za brezhibno delovanje ogrevalnih in plinskih sistemov, bazenske tehnike, klimatskih naprav, savn,
 • ugotavljanje stanja in potreb po zalogah na svojem področju,
 • planiranje vzdrževalnih del in oblikovanje predlogov investicij,
 • priprava in izvajanje investicijskih projektov,
 • priprava in izvajanje projektov področja vzdrževanja objektov, okolice in službenih vozil,
 • skrb za gospodarno ravnanje s sredstvi družbe,
 • priprava, vodenje in nadzor tehnične dokumentacije hotela v zvezi z vzdrževanjem,
 • izvedba postopka pridobivanja ponudb za vzdrževanje hotela,
 • skrb za premoženjska zavarovanja in uveljavljanje zahtevkov,
 • skrb za izvajanje vseh vzdrževalnih del,
 • naročanje, usklajevanje, sodelovanje ter nadzor nad zunanjimi izvajalci,
 • skrb in odgovornost za optimizacijo vseh stroškov na svojem področju dela,
 • ostala dela po navodilu nadrejenega.

Pričakujemo

 • izobrazba tehnične smeri oziroma druga ustrezna izobrazba,
 • izražene vodstvene in organizacijske kompetence z občutkom ter veseljem do dela z ljudmi
 • izkušnje na področju vzdrževanja, izkušnje v hotelski panogi so prednost,
 • poznavanje paketov MS Office in sodobne informacijske tehnologije,
 • urejeno, vestno in marljivo osebo, z možnostjo timskega dela in občutkom odgovornosti,
 • aktivno znanje slovenskega jezika,
 • znanje enega tujega jezika,
 • VII. oz. VI. stopnja izobrazbe in 5 let delovnih izkušenj.

Nudimo

 • izmensko delo,
 • sklenitev pogodbe s polnim delovnim časom za nedoločen čas s šestmesečnim poskusnim delom,
 • redno, stimulativno plačilo,
 • urejeno delovno okolje,
 • koriščenje ugodnosti v sklopu storitev podjetja Terme Resort d.o.o., blagovna znamka Rimske terme,
 • fleksibilen delovni čas

Vaše prijave pričakujemo na email: kadri@rimske-terme.si. Za več informacij pokličite 051 600 480

VZDRŽEVALEC m/ž

Opis delovnega mesta

 • Opravljanje vseh vzdrževalnih del na celotnem hotelskem kompleksu in okolici.
 • Vzdrževanje in redni tehnični pregledi električnih, vodovodnih, toplovodnih, plinskih, dimnih, transportnih in drugih naprav in napeljav, bazenske tehnike in objektov.
 • Zagotavljanje nemotenega delovanja naprav in opreme ter izvedba popravil in vzdrževalnih del.
 • Kontrola delovanja instalacij in naprav na objektih ter aktivne požarne zaščite.
 • Skrb za urejanje okolice objektov.
 • Nadzor nad kvaliteto vode (meritve vsebine klora) in ukrepanje.
 • Redno in ažurno obveščanje nadrejenega o nepravilnostih in okvarah.
 • Reševanje reklamacij in pritožb.
 • Nabava drobnega materiala.
 • Delo s tehnično dokumentacijo.
 • Pripravljanje konferenčnih dvoran za potrebe poslovnega turizma.
 • Izvajanje selitev in manjših adaptaciji sob.
 • Zimsko – letno vzdrževanje dohodnih poti in okolice (odmetavanje snega, posipanje, pometanje, košnja).
 • Skrbništvo nad službenimi vozili.
 • Sodelovanje in izvajanje inventur.
 • Opravljanje voženj za potrebe hotelskega kompleksa, nadrejenih in gostov.
 • Gospodarno ravnanje s sredstvi.
 • Uvajanje izboljšav na matičnem delovnem mestu in skrb za izpopolnjevanje znanja.
 • Pomoč in podpora hotelskemu gospodinjstvu.
 • Ostala dela po navodilu nadrejenega potrebna za opravljanje glavnih nalog.

Pričakujemo

 • Strokovna znanja s področja vzdrževanja.
 • Poznavanje osnovnih tehničnih in tehnoloških procesov.
 • Poznavanja dela v večjih objektih.
 • Poznavanje instalacijskih naprav in instalacij (elektro, vodovodne, ogrevalne…).
 • Priporočljivo je poznavanje postopkov izvedbe manjših gradbenih del (polaganje talnih in stenskih oblog, pleskanje).
 • Poznavanje bazenske in wellness tehnike (savne, masažni bazeni,…).
 • Poznavanje procesov vzdrževanja bazenske vode in poznavanje dejavnosti hotelirstva, wellness in medicinskega turizma.
 • Aktivno znanje slovenskega jezika in osnovno znanje vsaj enega tujega jezika.
 • Poznavanje paketov MS Office in sodobne informacijske tehnologije.
 • Prednost bodo imeli kandidati z znanjem s področja elektro instalacij.

Nudimo

 • sklenitev pogodbe s polnim delovnim časom za nedoločen čas z dvomesečnim poskusnim delom
 • redno plačilo in urejeno delovno okolje
 • koriščenje ugodnosti zaposlenih v sklopu storitev Rimske Terme
 • izmensko delo

Vaše prijave pričakujemo na email: kadri@rimske-terme.si. Za več informacij pokličite 051 600 480

PRODAJNIK II m/ž

Opis delovnega mesta

 • priprava in izvajanje planov tržnih aktivnosti primarnega področja – Italijansko in rusko govoreči trgi ter poslovni turizem
 • organizacija in izvedba poslovnih dogodkov (kongresi, seminarji, team buildingi)
 • sodelovanje in pomoč pri prodaji na vseh prodajnih trgih,
 • izvajanje prodaje in predstavitev storitev družbe potencialnim partnerjem/strankam,
 • izvajanje vsebinskih in cenovnih pogajanj s poslovnimi partnerji,
 • skrb za redne kontakte s poslovnimi partnerji in spremljanje njihovih želja,
 • dogovarjanje in sodelovanje pri sklepanju ustreznih pogodb,
 • pospeševanje prodaje (organizacija poslovnih dogodkov, sejmi, prodajne akcije…),
 • oblikovanje programov in cenikov ter uvajanje novosti,
 • sodelovanje pri vsebinski zasnovi promocijskih materialov,
 • predstavitev ponudbe hotela in vodenje ogledov (strankam in poslovnim partnerjem),
 • skrb za objavo aktualnih zadev na spletnih straneh,
 • skrbništvo in nadzor nad plačili kupcev,
 • sprejem in operacionalizacija rezervacij in drugih naročil z recepcijami, hotelsko operativo ter drugimi enotami (booking, komunikacija izvedbe,…)
 • odgovornost za realizacijo plana nočitev,
 • tekoče spremljanje in analiziranje konkurence,
 • priprava poročil in analitike za vodjo prodaje,
 • spremljanje rezultatov akcij pospeševanja prodaje,
 • priprava in kontrola korespondenčnih materialov,
 • sodelovanje pri oblikovanju in izvajanju animacijskih programov,
 • sodelovanje pri pripravi in izvedbi prireditev,
 • nadomeščanje vodje prodaje v času njegove odsotnosti
 • nadomeščanje animatorjev,
 • nadomeščanje bookinga,
 • skrb za glasbo in dobro vzdušje na vseh lokacijah hotela, (bari, restavracije, wellness, bazen,..)
 • pomoč in podpora v strežbi, kuhinji, hotelskem gospodinjstvu,
 • ostala dela po navodilu nadrejenega potrebna za opravljanje glavnih nalog.

Pričakujemo

 • odgovorno, dinamično, komunikativno in podjetno osebo
 • prodajne, komunikacijske, pogajalske in prezentacijske veščine
 • osebo, ki ima sposobnost samostojnega in skupinskega sodelovanja
 • sposobnost navezovanja stikov in mreženja
 • izkušnje iz prodaje turističnih destinacij
 • vozniško dovoljenje B kategorije
 • aktivno znanje slovenskega, angleškega in italijanskega jezika
 • priporočljivo znanje ruskega in nemškega jezika
 • dobro poznavanje MS Office (Excel, Power Point) ter drugih računalniških orodij
 • znanje Laserline programa je prednost

Nudimo

 • Sklenitev pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas s poskusno dobo 4. mesecev,
 • stimulativno plačilo,
 • urejeno delovno okolje,
 • fleksibilen delovni čas,
 • koriščenje ugodnosti v sklopu storitev podjetja Terme Resort d.o.o., blagovna znamka Rimske terme.

Vaše prijave pričakujemo na email: kadri@rimske-terme.si. Za več informacij pokličite 051 600 480

REFERENT V RAČUNOVODSTVU m/ž

Opis delovnega mesta

 • skrb za elektronsko bančništvo in izvajanje plačilnega prometa,
 • kontrola prejetih računov in spremljajoče dokumentacije
 • skrbništvo nad vsemi pogodbami v družbi
 • sodelovanje s finančnimi in drugimi inštitucijami
 • sodelovanje pri pripravi finančnih planov
 • kontiranje in knjiženje (banka, blagajna…)
 • vodenje evidence o plačilih ter izterjava,
 • sodelovanje z notranjimi in zunanjimi uporabniki računovodskih informacij,
 • oddaja REK obrazcev (plače, pogodbe o delu, …),
 • odgovornost za vodenje evidence osnovnih sredstev, drobnega inventarja, usklajevanje dejanskega stanja in priprava podatkov za inventuro,
 • priprava raznih poročil in analiz za vodstvo in zunanje institucije,
 • sodelovanje pri organizaciji in izvajanju aktivnosti enote, ter sodelovanje z revizorji,
 • nadomeščanje sodelavcev v finančno računovodski službi
 • izvajanje in sodelovanje pri inventurah v celotni družbi

Pričakujemo

 • Uglajenost in osebno urejenost
 • Natančnost
 • Odgovornost
 • Fleksibilnost in iznajdljivost
 • VI. stopnja izobrazbe ekonomske ali podoben smeri
 • Izkušnje iz finančno računovodskega področja in poznavanje programa Oppis ali Laserline predstavljajo prednost

Nudimo

 • sklenitev pogodbe s polnim delovnim časom za nedoločen čas s trimesečnim poskusnim delom,
 • redno plačilo,
 • urejeno delovno okolje,
 • koriščenje ugodnosti zaposlenih v sklopu storitev Rimske Terme,
 • enoizmensko delo.

Vaše prijave pričakujemo na email: kadri@rimske-terme.si. Za več informacij pokličite 051 600 480

KUHAR I m/ž

Opis delovnega mesta

 • priprava obrokov po planu kuhinje in atraktivna prezentacija,
 • uvajanje novosti v ponudbo in snovanje kvalitetne inovativne, trendovske gastro ponudbe,
 • urejanje in čiščenje med in po opravljenem delu,
 • vzdrževanje higiene kuhinje in delovanje v skladu s HACCP,
 • sodelovanje pri vzdrževanju kvalitetnega načina postrežbe gostov,
 • nadzor in izvajanje inventur,
 • koordiniranje in usmerjanje dela pomožnega osebja,
 • skrb za ekonomično in gospodarno porabo ter nadzor nad zalogami,
 • odgovornost za gospodarno naročanje materiala,
 • nadzor in kontrola samopostrežnega bifeja v času obrokov,
 • pomoč in nadomeščanje kuhar II,
 • pomoč in podpora v strežbi, hišnikom in hotelskem gospodinjstvu,
 • ostala dela po navodilu nadrejenega potrebna za opravljanje glavnih nalog.

Pričakujemo

 • IV. stopnja izobrazbe  (gostinska)
 • urejenost, zanesljivost, samostojnost pri delu

Nudimo

 • sklenitev pogodbe za nedoločen čas, s poskusno dobo dveh mesecev,
 • redno plačilo,
 • urejeno delovno okolje,
 • izmensko delo,
 • koriščenje ugodnosti v sklopu storitev podjetja Terme Resort d.o.o., blagovna znamka Rimske terme.

Vaše prijave pričakujemo na email: kadri@rimske-terme.si. Za več informacij pokličite 051 600 480

KUHAR II m/ž

Opis delovnega mesta

 • priprava obrokov po planu kuhinje in atraktivna prezentacija,
 • pomoč in podpora šefu kuhinje in nadomeščanje v času njegove odsotnosti,
 • pomoč pri pripravi jedilnikov, menijev, life cookinga, drugih dogodkov,…
 • uvajanje novosti v ponudbo in snovanje kvalitetne inovativne, trendovske gastro ponudbe,
 • sodelovanje pri pripravi posebnih jedilnikov (dietna, vegetarijanska, brezglutenska, brezlaktozna, veganska,… prehrana, catering)
 • izdelovanje in priprava slaščic,
 • priprava kruha in pekovskih izdelkov,
 • izdelava testenin, polizdelkov in predpriprava hrane,
 • naročanje blaga in skrb za zaloge,
 • urejanje in čiščenje med in po opravljenem delu,
 • vzdrževanje higiene kuhinje in delovanje v skladu s HACCP,
 • sodelovanje pri vzdrževanju kvalitetnega načina postrežbe gostov,
 • nadzor in izvajanje inventur,
 • koordiniranje in usmerjanje dela pomožnega osebja,
 • skrb za ekonomično in gospodarno porabo ter nadzor nad zalogami,
 • odgovornost za gospodarno naročanje materiala,
 • nadzor in kontrola samopostrežnega bifeja v času obrokov,
 • pomoč in nadomeščanje kuhar I,
 • pomoč in podpora v strežbi, hišnikom in hotelskem gospodinjstvu,
 • ostala dela po navodilu nadrejenega potrebna za opravljanje glavnih nalog.

Pričakujemo

 • IV. stopnja izobrazbe  (gostinska)
 • urejenost, zanesljivost, samostojnost pri delu
 • vsaj 2 leti delovnih izkušenj

Nudimo

 • sklenitev pogodbe za nedoločen čas, s poskusno dobo dveh mesecev
 • redno plačilo
 • urejeno delovno okolje
 • izmensko delo
 • koriščenje ugodnosti v sklopu storitev podjetja Terme Resort d.o.o., blagovna znamka Rimske terme.

Vaše prijave pričakujemo na email: kadri@rimske-terme.si. Za več informacij pokličite 051 600 480

KUHARSKI POMOČNIK m/ž

Opis delovnega mesta

 • pomoč pri pripravi obrokov in atraktivni prezentaciji,
 • predpriprava živil, polizdelkov, hrane, pekovskih izdelkov,…
 • urejanje in čiščenje kuhinje med in po opravljenem delu ter pranje in čiščenje posode,
 • vzdrževanje higiene kuhinje in delovanje v skladu s HACCP,
 • sodelovanje pri uvajanju novosti v ponudbo,
 • sodelovanje pri vzdrževanju kvalitetnega načina postrežbe gostov,
 • uvajanje izboljšav na matičnem delovnem mestu,
 • sodelovanje in izvajanje inventur,
 • nadzor in kontrola samopostrežnega bifeja v času obrokov,
 • pomoč in podpora v strežbi, hišnikom in hotelskem gospodinjstvu,
 • ostala dela po navodilu nadrejenega potrebna za opravljanje glavnih nalog.

Pričakujemo

 • poznavanje dela v kuhinji
 • poznavanje sistema HACCAP in smernic za gostinstvo
 • aktivno znanje slovenskega jezika
 • vozniški izpit B kategorije
 • urejenost, zanesljivost, samostojnost pri delu

Nudimo

 • sklenitev pogodbe za nedoločen čas, s poskusno dobo dveh mesecev,
 • redno plačilo,
 • urejeno delovno okolje,
 • izmensko delo,
 • koriščenje ugodnosti v sklopu storitev podjetja Terme Resort d.o.o., blagovna znamka Rimske terme

Vaše prijave pričakujemo na email: kadri@rimske-terme.si. Za več informacij pokličite 051 600 480

KUHAR »a la carte« m/ž

Opis delovnega mesta

 • samostojno pripravljanje in kuhanje jedi v a la carte restavraciji
 • samostojna priprava jedilnikov, menijev, life cookinga, drugih dogodkov
 • sodelovanje pri pripravi posebnih jedilnikov (dietna, vegetarijanska, brezglutenska, brezlaktozna, veganska,… prehrana, catering)
 • priprava kruha in pekovskih izdelkov,
 • izdelava testenin, polizdelkov in predpriprava hrane,
 • vzdrževanje higiene kuhinje in delovanje v skladu s HACCP,
 • sodelovanje pri vzdrževanju kvalitetnega načina postrežbe gostov
 • skrb za urejenost delovnega mesta
 • timsko delo
 • opravljanje drugih nalog s področja priprave hrane po navodilih nadrejenega

Pričakujemo

 • zaključena izobrazba gastronomske ali živilske smeri
 • vsaj 2 leti izkušenj z delom v a-la-carte kuhinji
 • poznavanje področja priprave hrane
 • urnost, natančnost in iznajdljivost
 • osebna urejenost, čistoča,  zanesljivost, samostojnost pri delu
 • prilagodljivost glede na delovni čas
 • želja po učenju ter širjenju znanja

Nudimo

 • sklenitev pogodbe za nedoločen čas, s poskusno dobo dveh mesecev
 • redno plačilo
 • urejeno delovno okolje
 • izmensko delo
 • koriščenje ugodnosti v sklopu storitev podjetja Terme Resort d.o.o., blagovna znamka Rimske terme

Vaše prijave pričakujemo na email: kadri@rimske-terme.si. Za več informacij pokličite 051 600 480

NATAKAR I m/ž

Opis delovnega mesta

 • delo v strežbi v penzionski restavraciji, bazenu in na pogostitvah,
 • priprava in strežba pijač, napitkov in atraktivna prezentacija,
 • strežba penzionskih obrokov in gotovih jedi,
 • predstavitev ponudbe hrane in pijač,
 • svetovanje gostom pri izbiri,
 • skrb za čisto delovno okolje,
 • ostala dela po navodilih nadrejene osebe.

Pričakujemo

 • poznavanje vin in ostalih pijač,
 • poznavanje priprave napitkov,
 • urejeno, vestno in marljivo osebo, z možnostjo timskega dela in občutkom odgovornosti,
 • aktivno znanje slovenskega jezika,
 • osnovno znanje tujega jezika,
 • veselje do dela z ljudmi.

Nudimo

 • sklenitev pogodbe s polnim delovnim časom za določen čas z dvomesečnim poskusnim delom z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas,
 • redno plačilo,
 • urejeno delovno okolje,
 • koriščenje ugodnosti zaposlenih v sklopu storitev Rimske Terme,
 • izmensko delo.

Vaše prijave pričakujemo na email: kadri@rimske-terme.si. Za več informacij pokličite 051 600 480

NATAKAR II m/ž

Opis delovnega mesta

 •  delo v strežbi v penzionski restavraciji, bazenu in na pogostitvah,
 •  priprava in strežba pijač, napitkov in atraktivna prezentacija,
 •  strežba penzionskih obrokov in gotovih jedi,
 •  predstavitev ponudbe hrane in pijač,
 •  svetovanje gostom pri izbiri,
 •  skrb za čisto delovno okolje,
 •  ostala dela po navodilih nadrejene osebe

Pričakujemo

 • poznavanje vin in ostalih pijač,
 •  poznavanje priprave napitkov,
 •  urejeno, vestno in marljivo osebo, z možnostjo timskega dela in občutkom odgovornosti,
 •  aktivno znanje slovenskega jezika,
 •  osnovno znanje dveh tujih jezikov,
 • veselje do dela z ljudmi,
 • IV. oz. III. stopnja izobrazbe.

Nudimo

 • sklenitev pogodbe s polnim delovnim časom za določen čas z dvomesečnim poskusnim delom z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas,
 • redno plačilo,
 • urejeno delovno okolje,
 • koriščenje ugodnosti zaposlenih v sklopu storitev Rimske Terme,
 • izmensko delo.

Vaše prijave pričakujemo na email: kadri@rimske-terme.si. Za več informacij pokličite 051 600 480

SOBARICA/ČISTILKA m/ž

Opis delovnega mesta

 • dnevno čiščenje prostorov (sobe, skupni prostori, pisarne, bazeni,…),
 • ročno in strojno čiščenje vseh površin za čiščenje,
 • čiščenje in skrb za brezhibnost delovnih strojev in čistilnih pripomočkov,
 • nameščanje sanitarnega materiala,
 • vodenje evidence potrebe po čistilih in potrošnem materialu,
 • polnjenje in praznjenje mini bara, vodenje evidence in posredovanje informacij recepciji,
 • skrb za red in čistočo ter splošno urejenost prostora in okolice,
 • odgovornost za kontrolo, nameščanje in prevzem ter odvoz hotelskega perila,
 • skrb za polnjenje priročnega skladišča,
 • pranje v lastni pralnici.

Pričakujemo

 • II. stopnja izobrazbe
 • urejenost, zanesljivost

Nudimo

 • delo v dopoldanskem času
 • sklenitev pogodbe za določen čas, s poskusno dobo enega meseca, z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas,
 • redno plačilo
 • urejeno delovno okolje
 • izmensko delo
 • koriščenje ugodnosti v sklopu storitev podjetja Terme Resort d.o.o., blagovna znamka Rimske terme.

Vaše prijave pričakujemo na email: kadri@rimske-terme.si. Za več informacij pokličite 051 600 480